Wonen in lisdodde

Creëren van afzetmarkt voor lisdodde
Lisdodde telen; wellicht een kans voor grondeigenaren op veengronden om andere inkomsten van eigen bodem te genereren. Maar dan moet er natuurlijk wel een afzetmarkt zijn.

Gerben Nij Bijvank is als projectleider van zowel het Innovatie Programma Veen (IPV) als het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) aan de slag gegaan om te onderzoeken welke producttoepassingen er zijn voor lisdodde en welke afzetmarkt er is.

Gerben: “Een bestaand bedrijf uit Duitsland produceerde al Typha Board platen voor de Duitse markt. Typha Board is een isolatie- en constructieplaat gemaakt van lisdodde. Deze platen kunnen ook een interessante producttoepassing zijn voor de Nederlandse markt.

Bij het Duitse bedrijf zijn we langsgegaan om te onderzoeken of het product geschikt is voor de Nederlandse markt, of het bedrijf wilde samenwerken met ons en of ze konden opschalen. Dat lukte en ondertussen kwam er ook aan de vraagkant een kans langs om Typha Board direct toe te passen; het project ‘Wonen in lisdodde’.

In een appartementencomplex in de gemeente Krimpenerwaard worden op een testmuur binnenkort deze platen gemonteerd. Nu er straks een ‘live-situatie’ is, kan de isolatiewaarde van Typha Board gemonitord worden. Hoe reageren deze platen op ons Hollandse klimaat (vochtregulering, schimmelwerendheid etc.). Belangrijke testresultaten in het onderzoek naar de toepassing van lisdodde. Een ander voordeel is dat je nu echt kan zien hoe die platen zijn verwerkt in een gebouw. Dan gaat zo’n product toch meer leven.

Vervolgstappen van dit project zijn dat we met deze platen ook willen testen in klimaatkamers en met verschillende bouwsystemen. En natuurlijk gaan we aan de slag om meer afzetmarkt te creëren.”