Tag Archief van: IPV Slotsymposium

Innovatie Programma Veen afgerond, vijf jaar pionieren in het veen

Innovatie Programma Veen afgerond: ''Vijf jaar pionieren in het veen'' Is het mogelijk; agrarische bedrijfsvoering in de veenweidegebieden en vernattingsmaatregelen voor bodembehoud? Met die vraag is vijf jaar geleden het Innovatie Programma…

IPV Eindrapportage mei 2022

Eindrapportage Markt en Ketenvorming Natte teelten december 2021 Eindrapportage natte veeteelt VI Tussenrapportage IPV Faciliteren natte veeteelt 2021 VI Bijlage 2 Hygrothermische prestatie Typha Board meetrapport Peutz november 2021 Bijlage…