Tag Archief van: drukdrainage

Peilbuismetingen gaan door

Bij de percelen met drukdrains en de bijbehorende referentiepercelen zijn de afgelopen vier jaar metingen verricht om de grondwaterstand van de percelen te registreren. Door middel van deze metingen kan bepaald worden welk effect de vernattingsmaatregelen…