Rapporten

Vanaf de start van Innovatieprogramma Veen zijn er op het gebied van landbouw, markt en onderzoek meerdere rapporten ontwikkeld. Hieronder kunt u alle (deel)rapporten, per categorie, downloaden.

Eindrapportage Innovatieprogramma Veen 2017-2022

Samen 5 jaar zoeken naar duurzaam landgebruik in het veenweidegebied

Tussenrapportage 2017-2019

‘Een gewaagd initiatief’