Plannen voor na 2021 het IPV de boer op

Op de testlocaties van het IPV wordt er tussen 2016 en 2021 veel geëxperimenteerd en onderzocht. Veel resultaten zijn al in beeld gebracht en er kunnen al eerste conclusies worden getrokken welke maatregelen een bijdrage kunnen leveren en welke wat minder.
Het projectteam zit niet stil en heeft in beeld gebracht wat ze graag zouden willen onderzoeken voor de periode na 2021. Roel van Gerwen vertelt:

De boer op
“Na 2021 willen we graag enkele experimenten testen bij boeren zelf binnen ons werkgebied. Denk daarbij aan maatregelen zoals natte teelten, drukdrainage en greppel infiltratie. We willen voor deze onderzoeken drie type bedrijven gaan benaderen; traditionele melkveebedrijven, extensieve melkveebedrijven en natuurboeren die natuurgronden beheren.
We willen graag onderzoeken wat het verdienmodel voor deze bedrijven kan worden met het toepassen van één of meerdere van deze maatregelen. Maar ook of het een bijdrage levert tegen de bodemdaling.

Experimenteren met andere natte teelten
De afgelopen twee jaar hebben we azolla, veenmos en kleine en grote lisdodden geteeld op onze testlocaties met wisselend resultaat. In 2021 gaan we ons specialiseren op de meest succesvolle natte teelt; de kleine lisdodde. Daarna willen we gaan experimenteren met andere natte teelten zoals riet en wilde rijst.

Onderzoek naar waterkwaliteit bij inbreng
Bij zowel drukdrainage als greppel-infiltratie wordt gebiedseigen water ingelaten. Dit ingebrachte water is niet altijd even goed van kwaliteit. Door het hoog bicarbonaat gehalte wordt het veen  aangetast waardoor het evengoed afbreekt. Bij dit onderzoek willen we ander soort water gaan inbrengen in de percelen. Denk daarbij aan brak water of regenwater (zurig). Het bodemleven wat veen afbreekt heeft een hekel aan zurig of zoutig water. Maar wat doet dit water met de grasontwikkeling?

Welke producten kun je maken met het materiaal afkomstig van de natte teelten
Verderop in deze nieuwsbrief kun je lezen dat er al Thypha Board platen gemaakt worden als isolatiemateriaal voor de huizenbouw. Maar wat kan er nog meer? En hoe ontwikkelt de markt zich op dit vlak? Vragen waarmee we ook na 2021 aan de slag gaan.

Bedrijfsmodellen berekenen
Wat doet drukdrainage, greppelinfiltratie of natte teelten met het bedrijfsresultaat van je bedrijf? Een eerste rapport waarin bedrijfsmodellen zijn berekend, is inmiddels gepubliceerd (zie verder op in deze nieuwsbrief). Een bedrijfsmodel is bijvoorbeeld de mogelijkheid om als agrariër je gederfde inkomsten door vernatting terug te kunnen verdienen via het project Valuta voor veen: kansrijk model voor het veenweidegebied. https://www.mnh.nl/project/valuta-voor-veen/.
Ook na 2021 gaan we door met het verzamelen van gegevens op dit vlak. Omdat we dan ook bij boeren zelf gaan testen met enkele maatregelen, krijgen we nog meer inzicht.