Op excursie met bestuurder, boer en buur

,

Op het moment leiden we regelmatig groepen rond over onze proefvelden. De belangstelling voor het IPV blijft groot en komt uit heel verschillende hoeken, van bestuurder tot boer en burger. Dankzij deze excursies leren mensen meer over de problematiek rond bodemdaling en zien ze bovendien wat er bij innoveren komt kijken.

Zo mochten we recent een groep bewoners van Nauerna ontvangen. Het IPV vindt het belangrijk om hen op de hoogte te houden: het gaat om hun achtertuin. Onze resultaten bepalen in de toekomst misschien op welk landschap ze uitkijken.

Ook op excursie: verschillende bestuurders, zoals het nieuwe bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en die van de gemeenten Zaanstad en Amsterdam. “Bodemdaling is enorm actueel en bestuurders moeten daar iets mee”, verklaart IPV-projectleider Walter Menkveld. “Bij het IPV zien ze precies wat er speelt en ook welke oplossingsrichtingen denkbaar zijn. Bestuurders vinden het interessant dat we concrete metingen doen en experimenteren bij een melkveehouder in de praktijk.”

Omwonenden uit Nauerna horen alles over de natte teelten in polder Zuiderveen.

Interesse en scepsis bij boer

Dat laatste is ook van meerwaarde voor andere melkveehouders in het veenweidegebied. Voor de tweede keer komen in september boeren van agrarisch natuurvereniging Water, Land en Dijken kijken. Zij gaan wellicht ooit aan de slag met de oplossingen waarmee het IPV experimenteert. Het wordt voor hen veel overtuigender en concreter als ze met eigen ogen zien wat er kan en wat er niet kan, en het verhaal uit de mond van een collegaboer horen. Vooral de drukdrainage trekt belangstelling. Er wordt in de agrarische pers steeds vaker over geschreven en bovendien is het een oplossing waarmee melkveehouders op hun eigen manier kunnen blijven boeren. Over de natte teelt is meer scepsis – melkveehouders staan op dit moment terughoudend tegenover alternatieven waarin voor koeien geen plek is.

Innoveren is geen garantie voor succes

Bovendien gaat het onderzoek van de natte teelt ook minder snel. Dat is ook iets dat hoort bij het innoveren. Het is belangrijk dat mensen door dit soort excursies kunnen zien wat innoveren inhoudt: we hebben niet morgen al een pasklare oplossing voor bodemdaling klaar. Walter: “Het is goed om de leden van Water Land & Dijken te laten zien hoe complex het telen van natte gewassen is. En dat we op zoek zijn naar de beste manier om lisdodde te telen, zodat het mogelijk op termijn inpasbaar kan zijn binnen een rendabele agrarische bedrijfsvoering. Of dat lukt zal moeten blijken.”