Het onderzoek moet bewijzen of het kan: bodemdaling voorkomen in combinatie met een rendabele agrarische bedrijfsvoering.