NIEUWS

Innovatie Programma Veen afgerond, vijf jaar pionieren in het veen

20 mei 2022/door Susette Luger

Afronding huidige IPV en vervolg

23 december 2021/door Susette Luger

Onderzoek naar neveneffecten bij drukdrainage

22 december 2021/door Susette Luger

Zorgt vernatting voor meer leverbot?

22 december 2021/door Susette Luger

Peilbuismetingen gaan door

22 december 2021/door Susette Luger

Knutten in de polder

22 december 2021/door Susette Luger

Video: greppelinfiltratie

26 oktober 2021/door Susette Luger

Rapport marktonderzoek lisdodden gepubliceerd

30 september 2021/door Susette Luger

Video: de teelt van azolla

17 september 2021/door Susette Luger

Hoe gaat het met de azolla-teelt bij het IPV

10 augustus 2021/door Susette Luger

IPV doet ook een landschapsonderzoek

26 april 2021/door Susette Luger

Mineralen uitspoeling bij gebruik van drukdrainage?

22 april 2021/door Susette Luger

Lisdodde-oogst winter 2021

6 april 2021/door Susette Luger

Op zoek naar regenwormen

12 maart 2021/door Susette Luger

Woningcorporatie kiest voor lisdodde-isolatieplaten

3 februari 2021/door Susette Luger

Plannen voor na 2021 het IPV de boer op

16 december 2020/door Susette Luger

Rapport effecten vernattingsmaatregelen op bedrijven in veenweidegebied

16 december 2020/door Susette Luger

Wonen in lisdodde

16 december 2020/door Susette Luger

Met een app controle over grondwaterpeil percelen

14 oktober 2020/door Susette Luger

Eerste metingen greppelinfiltratie positief

22 september 2020/door Susette Luger

Lisdodde op grasland

22 september 2020/door Susette Luger

Hergroei van lisdodde na de oogst van 2019

22 september 2020/door Susette Luger

Onderzoek naar Leverbot

17 september 2020/door Susette Luger

Bodemdaling: experimenteren is essentieel

9 september 2020/door Susette Luger

Een gewaagd initiatief

19 augustus 2020/door Susette Luger

Permanente laser moet ganzen gaan verjagen

6 juli 2020/door Susette Luger

Zorgt vernatting voor meer leverbot?

29 april 2020/door Susette Luger

Betaalbaar en effectief? Greppelinfiltratie van start

29 april 2020/door Susette Luger

Een nieuwe oogstronde: de beurt aan de pistenbully

28 april 2020/door Susette Luger

Wormenonderzoek gaat door

22 april 2020/door Susette Luger

Geen omkijken meer: drukdrains geautomatiseerd

20 april 2020/door Susette Luger

Artikel IPV in Jaarboek over Landschap en Architectuur 2019

20 december 2019/door Susette Luger

2020: van proeftuin naar produceren

18 december 2019/door Susette Luger

2019: eerste beeld tekent zich af

18 december 2019/door Susette Luger

Eerste lisdodde geoogst

16 december 2019/door Susette Luger

De kansen van greppelinfiltratie

10 december 2019/door Susette Luger

Video: Drukdrains, hoe werkt het?

7 november 2019/door Susette Luger

Video: de teelt van lisdodde

15 oktober 2019/door Susette Luger

Video: drukdrains bij Elmer Kramer

15 oktober 2019/door Susette Luger

Video: het meten van broeikasgassen

15 oktober 2019/door Susette Luger

Azolla kán razendsnel groeien, maar hoe?

19 september 2019/door Susette Luger

Nieuwe technieken kosten tijd

18 september 2019/door Susette Luger

Hoe verliep het experiment drukdrainage in een tweede (warme) zomer?

12 september 2019/door Susette Luger

Landelijk meetnet broeikasgassen uitgerold

10 september 2019/door Susette Luger

Op excursie met bestuurder, boer en buur

9 september 2019/door Susette Luger

Excursie voor leden van Water, Land & Dijken

4 september 2019/door Susette Luger

Indonesische delegatie bezoekt IPV

28 mei 2019/door Susette Luger

Minder bodemdaling, minder broeikasgas?

29 april 2019/door Susette Luger

Melkveehouder Elmer Kramer: innoveren vraagt geduld

29 april 2019/door Susette Luger

Nieuwe start voor lisdodde

26 april 2019/door Susette Luger

Drukdrains worden geautomatiseerd

25 april 2019/door Susette Luger

1700 bezoekers op Open dag

23 april 2019/door Susette Luger

Meer voedsel voor weidevogels?

19 april 2019/door Susette Luger

Markt heeft wel oren naar lisdodde

9 april 2019/door Susette Luger

Kom in de kas, zaterdag 6 april a.s.

15 maart 2019/door Susette Luger

Ganzen geweerd in Polder Zuiderveen

5 maart 2019/door Jolanda Zijp

Het IPV komt op tv

30 november 2018/door Susette Luger

Volle kracht vooruit naar 2019

29 november 2018/door Susette Luger

Resultaten vinden gehoor

29 november 2018/door Susette Luger

Voor de boer de markt op

29 november 2018/door Susette Luger

Pompgestuurde onderwaterdrainage blijft in droge zomer overeind

29 november 2018/door Susette Luger

Lisdodde: nog geen oogst, wel potentie

29 november 2018/door Susette Luger

Extra subsidie van € 1 miljoen voor onderzoek landbouwprogramma en klimaatmaatregelen

3 oktober 2018/door Inge Plaatsman

Aanleg peilgestuurde drainage tegen bodemdaling

28 maart 2018/door Susette Luger

Bouwmaterialen van Lisdodde en paddenstoelen

2 februari 2018/door Susette Luger

Experimenteren voor veen en boer

2 februari 2018/door Susette Luger

Innovatie Programma Veen op TV

21 november 2017/door Inge Plaatsman

Start uniek landbouwexperiment met natte veeteelt

9 oktober 2017/door Inge Plaatsman

Landbouwexperiment natte veeteelt Laag-Holland

23 juni 2017/door Jolanda Zijp

Heel Holland zakt

1 juni 2016/door Inge Plaatsman

Nieuwe economische kansen agrariërs in Laag-Holland

1 juni 2016/door Arjen@van@Wijk