Mineralen uitspoeling bij gebruik van drukdrainage?

De drukdrains binnen het IPV-programma zijn in 2017 gelegd bij melkveehouder Elmer Kramer. In de opvolgende jaren viel het Elmer op dat het gras op de percelen met drukdrains aan het eind van de zomer geler was dan op de referentiepercelen. Kan het zijn dat met het uitpompen van water er ook voeding wordt afgevoerd? Om daar een antwoord op te vinden vindt er deze zomer bemonstering plaats op het uitgepompte water. Zodra de drukdrains water gaan uitpompen worden er watermonsters genomen. Dit zal meerdere keren herhaald worden. Aan de hand van deze monsters kan er in het najaar meer gezegd worden over deze onderzoeksvraag.