Markt en Ketenvorming lisdodden

Klik hier om het rapport Markt en Ketenvorming lisdodden te downloaden

Bijlage 1 Overzicht Sales Funnel Markt en Ketenvorming Lisdodde

Bijlage 2a Rapport Verwaarding Lisdodde WUR

Bijlage 2b Productoverzicht Lisdodde WUR

Bijlage 4 Bouwfysisch assessment Typha Board De Groene Grachten

Bijlage 5 Producteisen teelt oogst verwerking lisdodde

Bijlage 6 Rekentool verdienmodel lisdoddeteelt