“Zonder afzet van de producten kunnen we niet, dus de markt is een belangrijke partner in het programma.”

Walter Menkveld – Water, Land & Dijken