Kaart Zuiderveen inrichtingsmaatregelen

,

De inrichtingsschets voor de IPV locatie Zuiderveen