IPV Eindrapportage mei 2022

Eindrapportage Markt en Ketenvorming Natte teelten december 2021

Eindrapportage natte veeteelt VI

Tussenrapportage IPV Faciliteren natte veeteelt 2021 VI

Bijlage 2 Hygrothermische prestatie Typha Board meetrapport Peutz november 2021

Bijlage 3 Technisch productonderzoek natte teelten december 2021

Bijlage 4 Rekentool verdienmodel natte teelten VII december 2021

Eindrapportage natuuronderzoek deel I mei 2022

IPV jaarrapportage Markt en Ketenvorming

IPV Paludicultuur in de praktijk mei 2022

IPV Onderzoeksrapport bedrijfsberekeningen mei 2022

IPV Onderzoeksrapport Leverbot

IPV Onderzoeksrapport Tempelman

IPV Rapportage deel II mei 2022