Video: drukdrains bij Elmer Kramer

,

Om bodemdaling tegen te gaan mét behoud van de melkveehouderij, doet het Innovatieprogramma Veen onderzoek naar flexibel beheer van het grondwaterpeil. Daarvoor hebben we drukdrains aangelegd op percelen van melkveehouder Elmer Kramer in Assendelft. In deze video legt Elmer uit wat het onderzoek inhoudt en waarom hij meedoet.

Deze video is onderdeel van een serie waarin we uitleggen wat het IPV onderzoekt. De andere video’s gaan over de teelt van lisdodde en over de broeikasgasmetingen.