Hoe gaat het met de azolla-teelt bij het IPV

Bij het IPV wordt ook onderzoek gedaan naar natte teelten zoals lisdodde en azolla. In de teeltvakken bij het Zuiderveen staan enkele teeltvakken met azolla gevuld. Azolla is een drijvende varen die je ook wel in sloten ziet. Het kan gebruikt worden als eiwitrijk product voor veevoer of vleesvervanger maar kan ook toegepast worden in bijvoorbeeld de substraatteelt.

Meten van biomassa

Het onderzoek naar de teelt van azolla wordt uitgevoerd door onderzoekscentrum B-Ware. Dit jaar lag de focus van het onderzoek op het meten van de biomassa. Hoe snel vermeerdert Azolla zich gedurende een bepaalde periode en wat zijn factoren die daar invloed op hebben? Eind april werd de opgekweekte azolla uit de kas gehaald en buiten in de teeltvakken bij het Zuiderveen geplaatst. Elke twee weken werd de Azolla vervolgens geoogst totdat er vier kilogram overbleef in het teeltvak. Dat bleef achter om weer aan te groeien. Het geoogste product werd gewogen, er werden nutriënt monsters van genomen en geregistreerd welke mestgift is toegepast.

Snuitkever

Enkele weken verliep het oogsten voorspoedig totdat in juli helaas de snuitkever weer in beeld kwam en de oogst verwoeste. Deze azolla-snuitkever heeft voor het derde jaar op rij flinke schade veroorzaakt. Dit jaar leek het in eerste instantie de goede kant op te gaan, de hoop was dat ze in februari waren doodgevroren. Maar helaas kwam de kever later in het seizoen toch om de hoek kijken. Gelukkig is er wel een paar keer een goede oogst geweest zodat er data is verzameld voor het onderzoek naar de biomassa.

Hoe verder met azolla?

Hoe nu verder met azolla? Wil je er een serieuze teelt van maken dan moet er iets gebeuren met de bestrijding van de snuitkever. Of de plant moet meer weerstand krijgen tegen de azolla-snuitkever. Maar hoe doe je dat? Genoeg om nog uit te zoeken.