Video: het meten van broeikasgassen

,

Het Innovatieprogramma Veen doet experimenten met flexibel beheer van het grondwaterpeil (drukdrainage) en de teelt van natte gewassen. Het doel van die experimenten is het terugdringen van bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen. Maar werkt dat ook? We onderzoeken daarom niet alleen of het lukt om het waterpeil te sturen en natte gewassen te telen: ook kijken we wat het resultaat daarvan is. Onderzoeker Bas van de Riet vertelt hoe we metingen doen aan broeikasgassen.

 

Deze video is onderdeel van een serie waarin we uitleggen wat het IPV onderzoekt. De andere video’s gaan over de drukdrainage en over de teelt van lisdodde.