Video: greppelinfiltratie

,

Het Innovatieprogramma Veen onderzoekt de alternatieve methode om te vernatten: via greppelinfiltratie. De vaak bestaande greppels worden ingezet voor toevoer van water in plaats van het afvoeren van water. Hiermee kan het uitzakken van de grondwaterstand in de zomer worden beperkt. Eerder zijn de effecten bij verschillende greppelafstanden onderzocht. 

Deze video is onderdeel van een serie waarin we uitleggen wat het IPV onderzoekt. De andere video’s gaan over o.a. de drukdrainagede teelt van lisdodde , het meten van broeikasgassen