Geen omkijken meer: drukdrains geautomatiseerd

Half april zijn de drukdrains geautomatiseerd. Alles lijkt te werken. We verwachten dat melkveehouder Elmer Kramer nu een stuk minder omkijken heeft naar de drains.

Met de drukdrains willen we voorkomen dat het grondwaterpeil ‘s zomers te diep wegzakt waardoor de bodem daalt. Andersom wil een melkveehouder zijn koeien weiden en het land bewerken; het grondwaterpeil moet dan soms een beetje omlaag. We kijken of we met drukdrains dat peil zo goed mogelijk kunnen sturen. De afgelopen zomers lukte dat heel aardig. Automatiseren was de volgende stap.

Stabieler met minder werk

De automatisering is een geavanceerd stukje techniek dat nog nergens zo wordt toegepast. Gebruikelijk zijn systemen die de vochtigheid van de grond meten. Dit systeem gaat een stukje verder en anticipeert ook op voorspellingen over het weer.

Is de grond bijvoorbeeld droog maar wordt er veel regen voorspeld, dan zal de pomp minder of geen water inpompen. We verwachten dat het nog beter lukt het grondwaterpeil op het gewenste niveau te houden, met minder pieken en dalen.

Melkveehouder Elmer Kramer kan natuurlijk nog steeds handmatig besluiten het grondwaterpeil omhoog of omlaag te zetten. Daarvoor hoeft hij nu niet meer het land op: hij kan de pomp vanuit huis bedienen met een app. Voor de gebruiker wordt het er dus een stuk makkelijker op!

Dankzij de automatisering (het kastje op de put) heeft de melkveehouder minder omkijken naar de drukdrains.

Ook betonnen put voor Zuiderveen

Ook in de polder Zuiderveen liggen drukdrains. Hier onderzoekt Landschap Noord-Holland of drukdrains gebruikt kunnen worden om de omstandigheden voor weidevogels te verbeteren – weidevogels zijn gebaat bij een hoog waterpeil. Gelijktijdig met de automatisering werd hier het laatste drukvat van plastic vervangen door een betonnen exemplaar. Op de percelen van Elmer gebeurde dit al eerder. De betonnen putten zijn steviger en beter geschikt voor de slappe veengrond. We zijn nu dus helemaal klaar voor een volgend onderzoeksseizoen.