Excursie voor leden van Water, Land & Dijken

,

Op het moment leiden we regelmatig groepen rond over onze proefvelden. De belangstelling voor het IPV blijft groot en komt uit heel verschillende hoeken, van bestuurder tot boer en burger. Dankzij deze excursies leren mensen meer over de problematiek rond bodemdaling en zien ze bovendien wat er bij innoveren komt kijken.

Programma:

13.00 uur – Parkeren bij het Wapen van Assendelft, dan kunnen we met een paar auto’s naar het parkeerplaatsje aan de provinciale weg N246

13.30 uur – Natte teelt proefvelden

14.30 uur – Drukdrains proefvelden bij Elmer Kramer

15.30 uur frisje/biertje met bitterbal/kaas in Wapen van Assendelft

Voor onze Water, Land & Dijken leden organiseren we twee keer, op donderdag 19 september en op donderdag 26 september een excursie naar de proefvelden van het Innovatieprogramma Veen in Assendelft.

U kunt zich opgeven bij Winnie van der Kroon via e-mail: secretariaat@waterlandendijken.nl, met uw naam, telefoonnummer en welke dag u deelneemt aan de excursie.
Graag opgeven voor zaterdag 14 september a.s. en met hoeveel personen u komt.

Meer informatie? U kunt uw vraag mailen naar  secretariaat@waterlandendijken.nl t.a.v. Martine Bijman.