Door in de zomermaanden water te infiltreren in de weilanden met behulp van de zogeheten drukdrains, zakt de grondwaterstand in de zomerperiode niet of minder. De bodem blijft natter en er komt minder zuurstof in de bodem, zodat er minder veen oxideert. In dit filmpje laten we zien hoe het werkt.

Deze video laat zien hoe het systeem drukdrains werkt.