Eindrapportage IPV 2017-2022

Eindrapportage Innovatieprogramma Veen 2017-2022: Samen 5 jaar zoeken naar duurzaam landgebruik in het veenweidegebied

IPV Eindrapportage mei 2022

Eindrapportage Markt en Ketenvorming Natte teelten december 2021 Eindrapportage natte veeteelt VI Tussenrapportage IPV Faciliteren natte veeteelt 2021 VI Bijlage 2 Hygrothermische prestatie Typha Board meetrapport Peutz november 2021 Bijlage…

Markt en Ketenvorming lisdodden

Klik hier om het rapport Markt en Ketenvorming lisdodden te downloaden Bijlage 1 Overzicht Sales Funnel Markt en Ketenvorming Lisdodde Bijlage 2a Rapport Verwaarding Lisdodde WUR Bijlage 2b Productoverzicht Lisdodde WUR Bijlage 4…

IPV Landschapsonderzoek

Klik hier om het rapport IPV Landschapsonderzoek te downloaden

Rapport ‘Een gewaagd initiatief’

In de polder Zuiderveen is vandaag een permanente laser in gebruik genomen. We hopen dat we daarmee definitief de ganzen uit de percelen met lisdodde kunnen weren.

Rapport ‘Uitvoeringsprogramma IPV’

Basis rapport met beschrijving van het totale Innovatieprogramma Veen

Rapport ‘Marktverkenning Paludicultuur’

Rapport over het marktonderzoek voor de gewassen paludicultuur