Persbericht Innovatie Programma Veen afgerond, vijf jaar pionieren in het veen

,
In polder Zuiderveen telen we ook Azolla. Deze drijvende varen is rijk aan eiwit en is in staat razendsnel te groeien.

Film Samen 5 jaar zoeken naar duurzaam landgebruik in het veenweidegebied

,
In polder Zuiderveen telen we ook Azolla. Deze drijvende varen is rijk aan eiwit en is in staat razendsnel te groeien.

Eindrapportage IPV 2017-2022

,
Eindrapportage Innovatieprogramma Veen 2017-2022: Samen 5 jaar zoeken naar duurzaam landgebruik in het veenweidegebied

IPV Eindrapportage mei 2022

,
Eindrapportage Markt en Ketenvorming Natte teelten december 2021 Eindrapportage natte veeteelt VI Tussenrapportage IPV Faciliteren natte veeteelt 2021 VI Bijlage 2 Hygrothermische prestatie Typha Board meetrapport Peutz november 2021 Bijlage…

Video: greppelinfiltratie

, ,
In polder Zuiderveen telen we ook Azolla. Deze drijvende varen is rijk aan eiwit en is in staat razendsnel te groeien.

Markt en Ketenvorming lisdodden

,
Klik hier om het rapport Markt en Ketenvorming lisdodden te downloaden Bijlage 1 Overzicht Sales Funnel Markt en Ketenvorming Lisdodde Bijlage 2a Rapport Verwaarding Lisdodde WUR Bijlage 2b Productoverzicht Lisdodde WUR Bijlage 4…

Video: de teelt van azolla

, ,
In polder Zuiderveen telen we ook Azolla. Deze drijvende varen is rijk aan eiwit en is in staat razendsnel te groeien.

IPV Landschapsonderzoek

,
Klik hier om het rapport IPV Landschapsonderzoek te downloaden

Rapport ‘Een gewaagd initiatief’

,
In de polder Zuiderveen is vandaag een permanente laser in gebruik genomen. We hopen dat we daarmee definitief de ganzen uit de percelen met lisdodde kunnen weren.

Artikel IPV in Jaarboek over Landschap en Architectuur 2019

, ,
We zijn halverwege het innovatieprogramma. Waar we afgelopen twee jaar vooral hebben geëxperimenteerd , draait het de komende twee jaren meer om resultaten. Wat betekent dat voor 2020?