“De grenzen komen in zicht, dus voor de toekomst van de potentiële bedrijfsopvolgers is het zaak om maatwerk te leveren en bodemdaling te remmen.”

Idse Hoving – WUR