Artikelen door Inge Plaatsman

,

Extra subsidie van € 1 miljoen voor onderzoek landbouwprogramma en klimaatmaatregelen

In de polder Zuiderveen bij Assendelft vindt een bijzonder initiatief plaats: het Innovatie Programma Veen (IPV). Een agrarisch experiment tot 2021, uitgevoerd door Landschap Noord-Holland en Water, Land & Dijken, waarbij agrarisch ondernemen en tegengaan van de bodemdaling samengaan. De provincie Noord-Holland heeft een extra subsidie van € 1 miljoen toegekend om dit programma uit […]

Innovatie Programma Veen op TV

Het Innovatieprogramma Veen is steeds meer te zien in de publiciteit. Onlangs is een documentaire gemaakt door Manfred van Eijk over bodemdaling. De documentaire wordt op verschillende regionale TV-kanalen vertoond. Het is een film, waarin de bodemdalingsproblematiek in zijn volle breedte wordt neergezet. Via deze link is de uitzending van NH TV terug te zien. Hieronder […]

Start uniek landbouwexperiment met natte veeteelt

In de strijd tegen de bodemdaling in veenweidegebieden startte op 6 oktober 2017 in Laag-Holland (Assendelft) een agrarisch experiment op een eerste pilot locatie, waarbij agrarisch ondernemen en tegengaan van bodemdaling (met maar liefst 90%) samen gaan. Gedeputeerde Cees Loggen van de provincie Noord-Holland, Wethouder van de gemeente Zaanstad Munnikendam, Bestuurder Siem-Jan Schenk van HHNK en agrariër […]

Heel Holland zakt

Natuurbeheerder en agrariërs samen aan de slag tegen bodemdaling Natuurbeheerder Landschap Noord-Holland en de agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken slaan de handen in één. Door steeds verder gaande ontwatering van veenweiden, klinkt het veen in en zakt de bodem in Laag Holland. De bodemdaling leidt tot steeds hogere kosten om droge voeten te houden […]