Artikelen door Arjen@van@Wijk

Nieuwe economische kansen agrariërs in Laag-Holland

Nieuwe economische kansen voor agrariërs in Laag-Holland Natte teelten kunnen een aanvulling vormen of een alternatief bieden voor de bedrijfsactiviteiten van melkveehouders in Laag Holland. En kunnen bovendien de bodemdaling in veenweidengebieden tegengaan. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een marktonderzoek van Landschap Noord-Holland en Water, Land en Dijken. Beide organisaties werken aan het Innovatie […]