2020: van proeftuin naar produceren

We zijn halverwege het innovatieprogramma. Waar we afgelopen twee jaar vooral hebben geëxperimenteerd , draait het de komende twee jaren meer om resultaten. Wat betekent dat voor 2020?

Productie kan van start

Na twee jaar ‘proeftuin’ beginnen we nu aan twee jaar ‘productiefase’. In feite betekent dit dat alles moet werken. Voor de drukdrains is dat goed gelukt. We hebben wel extra geïnvesteerd in een app en debietmeters, zodat we meer meetgegevens kunnen verzamelen over de precieze beweging van de grondwaterstand.

Azolla en lisdodde: verder experimenteren

Het kost iets meer tijd om de natte teelt goed te laten draaien. Dit jaar werd voor het eerst lisdodde geoogst. We kijken in 2020 hoe de geoogste planten terug groeien. Het onderzoek naar Azolla is pas in 2019 gestart en loopt in ieder geval nog tot 2023.
Voor de natte teelt gaan we komend jaar daarnaast kijken hoe we meststoffen kunnen toevoegen zonder het oppervlaktewater te vervuilen. Er zijn drie opties: heel veel water door de vakken heenleiden, bagger gebruiken of vakken afsluiten en kunstmest toevoegen. Lisdodde zou ook op vernatte graszoden (met kunstmest) geteeld kunnen worden.

Een vak lisdodde na de oogst. In 2020 onderzoeken we hoe de plant na verschillende oogstmethoden teruggroeit.

Kennisleverancier klimaattafel

Het IPV is vanaf nu verbonden aan de klimaattafel veenweide als kennisleverancier. Ernest Briët (directeur Landschap Noord-Holland) neemt namens het IPV zitting in de regiegroep, IPV-projectleider Roel van Gerwen in de werkgroep. De klimaattafel gaat werken aan een programma van maatregelen om het doel (1 Mton minder CO2-uitstoot in 2030) te behalen.