Kom in de Kas, Agrarische Open Dag in het Zaanse Land
op zaterdag 6 april a.s. tussen 10.00 en 16.00 uur

10 bedrijven doen mee met deze openstelling, o.a. Elmer Kramer laat zien hoe zijn peilgestuurde drukdrainage werkt en hoe daarmee bodemdaling kan worden tegengegaan. Lees hier meer….

Met het Innovatieprogramma Veen proberen agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken en natuurbeheerorganisatie Landschap Noord-Holland de bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan. Met een praktische aanpak, gestoeld op een economische basis voor de landbouw, vinden experimenten plaats met nieuwe typen van bedrijfsvoering.

Proeflocaties

Op een proeflocatie bij Nauerna doet een melkveehouder ervaring op met veeteelt in natte omstandigheden, gebruik makend van grondwatermanagement op maat.

In een waterrijk proefveld wordt in diverse teeltvakken de productie van natte gewassen geïntroduceerd. Het gaat hierbij om praktijkproeven in de polder Zuiderveen en op de huiskavel van melkveehouder Elmer Kramer. Lees meer

De kavel van Elmer Kramer in Assendelft; dit is veeteelt in natte omstandigheden met peilgestuurde drainage.

De paludicultuur in het Zuiderveen.

Veeteelt in natte omstandigheden (met peilgestuurde drainage) in het Zuiderveen.

“De praktijkproeven liggen mooi dicht bij elkaar, ook bij het proefperceel van de agrarische ondernemer, zodat we bezoekers op een efficiënte manier meerdere facetten van het programma kunnen laten zien.”

Walter Menkveld –
Water, Land & Dijken

Het uiteindelijke doel is:

  • een reductie van de bodemdaling met 90 procent

  • ... door middel van rendabele landbouw.

Deelnemende partijen:

Het programma heeft een looptijd van vijf jaar en krijgt financiële steun van de provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Gebiedscommissie Laag-Holland.

Gerenommeerde instituten als de WUR, Alterra en B-ware zijn nauw bij het onderzoek de proeven betrokken, waarbij ook lokale ondernemers hun kennis en ervaring inbrengen.

 

  • Landschap Noord-Holland

  • Water, Land & Dijken

  • Provincie Noord-Holland

  • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

  • Gemeente Zaanstad

De ondernemer

Elmer Kramer is melkveehouder in het lintdorp Assendelft. Hij melkt 215 koeien. Het bedrijf beslaat 135 hectare en bestaat uit hoofdzakelijk uit veengrond. Dat is ook de reden dat hij deelneemt aan het Innovatieprogramma Veen: zoeken naar praktische mogelijkheden om de bodemdaling te remmen.

Elmer is de vierde generatie op de boerderij, die sinds de ruilverkaveling in de jaren zeventig is aangesloten op de Dorpsstraat. De effecten van veenoxidatie is ook merkbaar in de percelen, waar zeker in warme zomers door inklinking flinke oneffenheden in het land ontstaan. Net als zijn vader Lou  staat Elmer open voor nieuwe technieken.

De eerste proeven met drukdrains in het kenniscentrum Zegveld zijn hoopgevend, vindt hij. Zodanig dat hij de kennis die daar is opgedaan ook op de huiskavel van het bedrijf en op een perceel gepacht natuurland in de praktijk uit te proberen.

“Door de bodemdaling blijven we hier op het erf rondom de stallen en schuren ophogen, met opstapjes en drempels.”

Elmer Kramer – Melkveehouder

© Copyright - Innovatie Programma Veen - Website: JoStudio