Tag Archief van: IPV Slotsymposium

Innovatie Programma Veen afgerond, vijf jaar pionieren in het veen

Innovatie Programma Veen afgerond: ''Vijf jaar pionieren in het veen'' Is het mogelijk; agrarische bedrijfsvoering in de veenweidegebieden en vernattingsmaatregelen voor bodembehoud? Met die vraag is vijf jaar geleden het Innovatie Programma…

IPV Eindrapportage mei 2022

,
Eindrapportage Markt en Ketenvorming Natte teelten december 2021 Eindrapportage natte veeteelt VI Tussenrapportage IPV Faciliteren natte veeteelt 2021 VI Bijlage 2 Hygrothermische prestatie Typha Board meetrapport Peutz november 2021 Bijlage…