Resultaten vinden gehoor

Niet alleen in Noord-Holland, ook in andere regio’s in Nederland wordt geworsteld met de veenweideproblematiek. Om te voorkomen dat we allemaal opnieuw het wiel uitvinden, doet het Innovatieprogramma Veen actief aan kennisdeling.

Inmiddels reist Roel van Gerwen, programmamanager Innovatieprogramma Veen, meerdere keren per maand Nederland rond om een lezing te geven. Om uit te leggen hoe je het beste lisdodde teelt, of om te vertellen of pompgestuurde onderwaterdrainage werkt. Ook komen er regelmatig groepen mensen langs in de polder Zuiderveen om resultaten met eigen ogen te bekijken.

Kennisdeling nu al belangrijk

Binnen het Innovatieprogramma Veen wordt kennisdeling steeds belangrijker. En niet omdat het project gefinancierd is met overheidsgeld en ‘het er dus gewoon bij hoort’. Roel: ‘We vinden het zelf heel belangrijk om onze bevindingen te delen. Zodat anderen niet dezelfde fouten nog een keer hoeven maken.’ En je hoeft dan heus niet eerst jaren onderzoek te doen voordat je iets kunt met de resultaten. Elke lezing is een nieuwe stand van zaken.

Potentie verrast

Natuurlijk wordt er ook op andere plekken in Nederland onderzoek gedaan. Het Innovatieprogramma Veen onderscheidt zich met een focus op de markt. ‘Wij vinden dat belangrijk. Negentig procent van de veenweidegebieden wordt gebruikt door melkveehouders. Wil je dat dit een succes wordt, dan moet je hen meenemen in de transitie en met een nieuw verdienmodel komen.’
Waardoor hij zijn publiek doorgaans het meest verrast? ‘Dat er een enorme onbalans is in vraag- en aanbod: de vraag naar lisdodde is momenteel veel groter dan het aanbod. Er zit gewoon een enorme potentie in de markt! Lisdodde kan een bulkproduct worden, net zoals melk dat nu is voor boeren.’

Ook op nationaal niveau

De belangstelling voor het Innovatieprogramma Veen verbreedt zich ook. Er is inmiddels landelijk interesse: Roel is aangeschoven aan een klimaattafel: ‘Het begon met het thema bodemdaling. Dat werd hot omdat er een serieuze dreiging van uitgaat. Sinds het klimaatakkoord is daar de rol van veenweide in de uitstoot van CO2 bijgekomen. Aan de klimaattafel help ik bepalen of maatregelen ook echt bijdragen aan bepaalde doelen. De kennis die wij opdoen is dus direct bruikbaar, hartstikke mooi.’