Nieuwe start voor lisdodde

De resultaten van de lisdoddeteelt vorig jaar waren wisselend. De gezaaide lisdodde kwam niet zo goed op. De geplante lisdodde groeide wel maar werd deels door ganzen opgegeten. Inmiddels is het tweede teeltseizoen van start. Een jaar later, een jaar wijzer.

Het tweede teeltseizoen in de polder Zuiderveen is vroeger van start gegaan dan vorig jaar. Dat is het eerste verschil, vertelt projectleider Martijn Korthorst. Vorig jaar gingen de eerste planten pas in mei en juni in de grond, dit jaar staat alles in april al te groeien. Het warme voorjaarsweer van 2019 helpt ook een handje mee.

Hoe zorgen we dat we dit jaar kunnen oogsten?

De geplante lisdodde sloegen vorig jaar gedeeltelijk goed aan. Helaas werd een groot deel ook weer door ganzen opgegeten, 2019 begon dus met veel halflege vakken. Deze lege delen in de vakken zijn opnieuw ingeplant met eigen plantmateriaal.

Vijf vakken staan nu vol met lisdoddeplanten. Dat werkt efficiënter als er straks geoogst kan worden, maar ook om ganzenvraat tegen te gaan. De vijf percelen zijn overspannen met linten en omsloten met een raster: voor ganzen al een behoorlijke hindernis. Er wordt daarnaast af en toe handmatig gelaserd door vrijwilligers en de boswachter. Martijn: ‘Als je dat een paar keer herhaalt, dan vinden de ganzen het ongemakkelijk en gaan ze weg. Hopelijk is dat voldoende .’ Er is goede hoop dat van deze percelen dit najaar geoogst kan worden.

Hoe zorgen we dat de zaden nu wel ontkiemen?

Naast planten probeert het IPV lisdodde ook te zaaien. ‘Als dat lukt kunnen we het planten in het vervolg overslaan. Dat scheelt heel veel arbeid,’ aldus Martijn.

Vorig jaar sloegen de zaden niet goed aan. Waarom, dat is niet precies duidelijk. Uit onderzoek van B-Ware blijkt wel dat de groeiomstandigheden wat voedselarm waren. Lisdodde houdt juist van veel voedingsstoffen. Daarom is in februari en maart baggerslib opgebracht. Schoon baggerslib komt in het veenweidegebied vrij bij grondwerkzaamheden. Helemaal lokaal en circulair dus.

Het baggerslib zorgt voor meer voedingsstoffen maar dekt ook de bodem af. Dankzij deze schone laag krijgen ongewenste onkruiden in de bodem geen kans.

Tenslotte zijn de zaden ook ‘ontpluisd’. Door het pluis kunnen de zaden van lisdodde door de wind worden verspreid, maar blijven ze op natte percelen ook drijven. Door het pluis weg te halen kunnen de zaden veel egaler worden gezaaid.