Met een app controle over grondwaterpeil percelen

Een app die je kan helpen met het reguleren van het grondwaterpeil op je percelen? Die vooruitdenkt en alvast water wegpompt voordat de bui losbarst? Zo’n app klinkt als toekomstmuziek maar is recentelijk ontwikkeld voor het Innovatieprogramma Veen.

Binnen dit programma wordt op diverse manieren geëxperimenteerd om bodemdaling op veengronden een halt toe te roepen. Eén methode die onderzocht wordt is drukdrainage op agrarische percelen. Deze percelen worden vernat door (flexibel) beheer van het grondwaterpeil om de bodemdaling te stagneren.

De sturing van het grondwaterpeil op de percelen vond al automatisch plaats met een bestaande app, ontwikkeld voor het op afstand bedienen van sluizen en bruggen. Voor het Innovatie Programma Veen is deze app doorontwikkeld en neemt hij nu ook de weersvoorspelling mee.

Stel, je stuurt op een grondwaterstand van 30 cm onder maaiveld. De app houdt dit keurig bij. Als de grondwaterspiegel te ver uitzakt, dan pompt het systeem automatisch water in, wordt de grondwaterstand te hoog, dan gaat het systeem draineren. Met de vernieuwde app gaat het systeem sturen vóórdat de regen gaat vallen. Als er een fikse bui wordt verwacht, dan gaat het systeem op voorhand al water uit het perceel pompen zodat het niet blank komt te staan. Als de grondwaterstand in het perceel namelijk al hoog is, is er weinig buffer.

Met deze app is er een slag gemaakt om aan de hand van de weersvoorspelling het grondwaterpeil beter te regulieren. Dit komt het agrarisch landgebruik van deze percelen met drukdrainage ten goede.