De inrichtingsschets voor de IPV locatie Zuiderveen