IPV doet ook een landschapsonderzoek

Op de proeflocatie van het IPV vinden allerlei praktische experimenten plaats om te onderzoeken wat de effecten zijn van diverse maatregelen om de CO2-uitstoot en bodemdaling tegen te gaan in veengebieden. Minder praktisch onderzoek maar minstens zo belangrijk is welke effecten deze vernattingsmaatregelen hebben op het landschap. Welke veranderingen kunnen er optreden en hoe worden deze veranderingen door de maatschappij ervaren. Bij dit landschapsonderzoek is landschapsarchitect Saline Verhoeven van Natuurlijke Zaken betrokken.

Saline: “Dit onderzoek is veel subjectiever want hoe beoordeel je het effect van vernattingsmaatregelen op het landschap. Toch is het wel belangrijk om te weten wat mensen ervan vinden als er veranderingen in het landschap komen. Openheid en de vergezichten worden als belangrijke waardes genoemd van het veenweidelandschap. Kunnen deze waardes blijven bestaan als er bijvoorbeeld enkele percelen met lisdodden staan?

Om hierachter te komen hebben we enkele mogelijke vernattingsscenario’s in beeld gebracht. Zowel op gebiedsniveau (hoe kan een gebied ingericht worden met enkele vernattingsmaatregelen) als op perceelsniveau (en hoe ziet dat er dan uit als ik door het gebied fietst). Met deze ‘beelden’ ben ik in gesprek gegaan met verschillende betrokken partijen zoals een wethouder, veehouder, natuurboer en inwoner om te toetsen wat ze ervan vinden.

Daarnaast is er voor dit onderzoek ook een expert-analyse geweest. Vanuit kennis van landschap en cultuurhistorie is gekeken naar de kernwaardes van een gebied; is het een weidevogelleefgebied, hoe is het veenpakket opgebouwd, hoe is het kavelpatroon, welke archeologische kenmerken zijn er et cetera. Deze expert-analyse, de verbeelding van de scenario’s en de interviews vormen met elkaar de input voor het landschapsonderzoek.  De resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels gepubliceerd. Klik hier om het onderzoeksrapport te openen.