Ganzen geweerd in Polder Zuiderveen

In de polder Zuiderveen bij Assendelft vindt een bijzonder initiatief plaats: het Innovatie Programma Veen (IPV). Een agrarisch experiment tot 2021 waarbij agrarisch ondernemen en tegengaan van de bodemdaling samengaan. En waarbij duidelijk moet worden of bepaalde vormen van natte landbouw een economisch kansrijk alternatief zijn voor de landbouw in Laag-Holland. Op dit moment worden proeven gedaan met de aanplant van lisdodden. Het waterpeil is verhoogd op 12 hectare teeltvlakken en de eerste lisdodden zijn in 2018 aangeplant. Binnenkort worden andere teeltvakken ook gevuld met duizenden jonge lisdodden. Ganzen blijken dit jonge gewas echter erg lekker te vinden en om het IPV een kans te geven, worden allerlei maatregelen genomen om ganzen te weren.

Maatregelen tegen ganzen

Om ganzen te weren in de polder Zuiderveen zijn over de proefvelden met de aangeplante jonge gewassen, netten en linten gespannen. Deze moeten voorkomen dat de ganzen in de teeltvlakken neerstrijken en de jonge aanplant opeten. Onderzoekers die in het veld aan het werk zijn, verstoren de ganzen en jagen ze weg zodra ze merken dat de vogels in de polder willen gaan foerageren. Als dit allemaal niet werkt en de ganzen terug blijven komen, gebruiken de onderzoekers een handlaser, uitsluitend gericht op het wegjagen van de ganzen. Dit vindt voornamelijk plaats in vroege ochtend of de avondscherming. Dit blijkt goed te werken.

Lisdodde

Dit gewas kent veel toepassingen en is een interessant product voor natte landbouw . Vooral in de sector van duurzame (bio) bouwmaterialen zoals isolatie- en plaatmateriaal, bio-laminaat, lijmen en vloerdelen. Ook is lisdodde geschikt voor veevoer en zelfs humane consumptie. Om de lisdodden goed te kunnen bemesten, start binnenkort het baggeren van De Braak (water in polder Zuiderveen). Dit baggeren is onderdeel van een experiment om te kijken of de bagger geschikt is als voeding voor lisdodden.

Het Innovatie Programma Veen

Centraal in het IPV staat de vraag: Hoe kun je de bodemdaling tegen gaan, en toch economisch rendabele agrarische bedrijven in Laag-Holland een toekomst geven? Het Innovatie Programma Veen gaat mogelijke oplossingen in de praktijk testen in het gebied, waarbij het streven is de bodemdaling met 90% te beperken. Binnen het programma wordt ook gekeken naar de effecten van deze vorm van landbouw op de bodemdaling, de uitstoot van broeikasgassen, de waterkwaliteit, de natuur en het landschap. Het IPV is een programma van Landschap Noord-Holland, Vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land en Dijken, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Zaanstad.

Onderzoeksresultaten

Resultaten van deze aangepaste bedrijfsvoering worden op de voet gevolgd. In het programma werken B-ware, Wageningen University & Research (WUR) en Natuurlijke Zaken (de zakelijke dienstverlening van Landschap Noord-Holland) samen. De WUR onderzoekt wat deze alternatieve vorm van landbouw betekent voor het bedrijfsresultaat. B-ware onderzoekt de effecten op de bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen en Natuurlijke Zaken onderzoekt de effecten op natuur en landschap.