Eerste metingen greppelinfiltratie positief

Naast de drukdrains zijn we dit voorjaar ook van start gegaan met een alternatieve methode om te vernatten; greppelinfiltratie. De vaak al bestaande greppels zorgden al voor de waterafvoer vanaf het land. Nu zetten we ze in voor toevoer van water om het uitzakken van de grondwaterstand in de zomer zoveel mogelijk te beperken. We zijn benieuwd hoe effectief deze goedkopere methode is met betrekking tot het terugdringen van de CO2-uitstoot en hoe begaanbaar het land blijft.

In dit onderzoek volgen we percelen met een greppelafstand van 6, 12 en 24 meter en controlepercelen. De metingen (met behulp van peilbuizen) van deze zomer laten een duidelijk hogere grondwaterstand ten opzichte van de controle zien, ook bij de greppelafstand van 24 meter. Bij deze laatste afstand hadden we dat niet verwacht. Het verschil met het normale peil was gemiddeld 10-30 cm. Dit ondanks de droge periodes in deze zomer.

Het grootste effect, niet geheel onverwacht, was te zien bij de greppelafstand van 6 meter.