Een gewaagd initiatief

Tijdens een bouwteamvergadering bij HHNK op 27 mei 2014 spreekt een gezelschap van vertegenwoordigers uit de agrarische sector, natuurbescherming, overheid en onderzoek de behoefte uit om een innovatieprogramma Veen (IPV) op te zetten om gezamenlijk te onderzoeken wat er tegen bodemdaling gedaan kan worden. Landschap Noord-Holland en agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken hebben vervolgens, dankzij de financiering van enkele betrokken partijen, de kans gekregen om dit onderzoek op te starten en in te richten.

Er wordt binnen het IPV vijf jaar lang onderzoek gedaan om oplossingen te zoeken op het gebied van veenbehoud via twee sporen:

-Veenbehoud met behoud van melkveehouderij (drukdrains)

-Veenbehoud met natte teelt zoals Lisdodde, Azolla en veenmos.

De uitdaging bij dit onderzoek is dat het verdienmodel voor de boer gelijk is of beter wordt.

Inmiddels draait het Innovatieprogramma Veen (IPV) alweer ruim drie jaar. Wat heeft het onderzoek tot nu toe opgeleverd? Welke inzichten zijn er verkregen? Ben je nieuwsgierig? Bekijk of download nu de tussenrapportage van het Innovatieprogramma veen