Drukdrains worden geautomatiseerd

De pompen van de drukdrains worden geautomatiseerd. Het systeem is nu in ontwikkeling en wordt binnen een maand op de percelen geïnstalleerd.

De automatische pomp bepaalt zelf wanneer hij water in of uit moet pompen en maakt daarvoor gebruik van twee sets aan data. Het systeem meet allereerst het vochtgehalte in de bodem. Is de bodem te droog, dan zal het systeem water in gaan pompen, en andersom. Daarnaast gebruikt het systeem gegevens over het weer, zodat het daarop kan anticiperen. Is de bodem te droog maar wordt er snel veel regen verwacht, dan hoeft er niet gepompt te worden.

In het Innovatieprogramma Veen onderzoeken we of drukdrainage werkt, oftewel: of het bodemdaling vermindert en de CO2-uitstoot verlaagt. Daarnaast is het ook belangrijk dat het goed past in de bedrijfsvoering van een melkveehouder. Automatiseren is een volgende stap. Zeker als een perceel kilometers van de boerderij ligt heeft automatiseren veel meerwaarde. Als het werkt zoals we hopen heeft een melkveehouder er in principe geen omkijken meer naar.