Voor de boer de markt op

Terwijl er nog flink gepionierd wordt met de teelt van natte gewassen, probeert Pim Engels de te ontwikkelen producten alvast aan de man te brengen. Schaal, duurzaamheid, certificering en een goede prijs (voor boer én afnemer): er komt nog…

Pompgestuurde onderwaterdrainage blijft in droge zomer overeind

Kunnen we met pompgestuurde onderwaterdrainage het waterpeil kunstmatig hoog houden? In de droge zomer van 2018 kregen we het meteen flink voor de kiezen. De eerste resultaten zijn nu al veelbelovend. Voor de landbouw maken we onze grond…

Lisdodde: nog geen oogst, wel potentie

Het telen van natte gewassen heeft nog best wat voeten in de aarde, blijkt na een jaar experimenteren. Een deel van de lisdodde is goed aangeslagen en vormt de basis om op voort te borduren. Meer water in onze veenbodem helpt ons deze te…

Extra subsidie van € 1 miljoen voor onderzoek landbouwprogramma en klimaatmaatregelen

,
In de polder Zuiderveen bij Assendelft vindt een bijzonder initiatief plaats: het Innovatie Programma Veen (IPV). Een agrarisch experiment tot 2021, uitgevoerd door Landschap Noord-Holland en Water, Land & Dijken, waarbij agrarisch ondernemen…

Aanleg peilgestuurde drainage tegen bodemdaling

De peilgestuurde drainage tegen bodemdaling is nu ook aangelegd op het perceel van Elmer Kramer. Vanaf nu kan er goed gekeken worden of het grondwaterpeil in het voorjaar wat lager kan voor het vee, of dat het past om het grondwaterpeil hoger…

Bouwmaterialen van Lisdodde en paddenstoelen

Een vogelkijkhut van gemaakt van Lisdodde en paddenstoelen. Innovatieprogramma Veen experimenteert met 'natte teelt' zoals Lisdodde. De vogelkijkhut is mobiel en zal straks ook te zien zijn op exposities. Krown uit Zaandam en Climate Construction…

Experimenteren voor veen en boer

''... Wij willen de boer een toekomst bieden.'' zo sluit het middepagina grote artikel over het Innovatieprogramma Veen van het Noord-Hollands Dagblad. Een mooi interview met Roel van Gerwen waarin alle activiteiten en motivatie voor dit project…

Innovatie Programma Veen op TV

Het Innovatieprogramma Veen is steeds meer te zien in de publiciteit. Onlangs is een documentaire gemaakt door Manfred van Eijk over bodemdaling. De documentaire wordt op verschillende regionale TV-kanalen vertoond. Het is een film, waarin…

Start uniek landbouwexperiment met natte veeteelt

In de strijd tegen de bodemdaling in veenweidegebieden startte op 6 oktober 2017 in Laag-Holland (Assendelft) een agrarisch experiment op een eerste pilot locatie, waarbij agrarisch ondernemen en tegengaan van bodemdaling (met maar liefst…

Landbouwexperiment natte veeteelt Laag-Holland

In de strijd tegen de bodemdaling in veenweidegebieden is in Laag-Holland een agrarisch experiment gestart op een pilotlocatie met een agrarisch experiment, waarbij agrarisch ondernemen en tegengaan van bodemdaling samen gaan. Een proef…