Ganzen geweerd in Polder Zuiderveen

In de polder Zuiderveen bij Assendelft vindt een bijzonder initiatief plaats: het Innovatie Programma Veen (IPV). Een agrarisch experiment tot 2021 waarbij agrarisch ondernemen en tegengaan van de bodemdaling samengaan. En waarbij duidelijk…

Het IPV komt op tv

Op 9 december zendt het programma Ondernemend Nederland een aflevering uit over het Innovatieprogramma Veen. Zowel de pompgestuurde onderwaterdrainage als de lisdoddeteelt komen in beeld. Kijken dus! 9 december, 9.55 uur, RTL7. Herhaling:…

Volle kracht vooruit naar 2019

Innoveren is een spannend proces. Je weet niet of dingen werken zoals je verwacht of misschien hoopt. Je weet ook niet hoe het er over jaren uit gaat zien. 2018 heeft ons op heel veel vlakken goede dingen opgeleverd. We kunnen op volle sterkte…

Resultaten vinden gehoor

Niet alleen in Noord-Holland, ook in andere regio’s in Nederland wordt geworsteld met de veenweideproblematiek. Om te voorkomen dat we allemaal opnieuw het wiel uitvinden, doet het Innovatieprogramma Veen actief aan kennisdeling. Inmiddels…

Voor de boer de markt op

Terwijl er nog flink gepionierd wordt met de teelt van natte gewassen, probeert Pim Engels de te ontwikkelen producten alvast aan de man te brengen. Schaal, duurzaamheid, certificering en een goede prijs (voor boer én afnemer): er komt nog…

Pompgestuurde onderwaterdrainage blijft in droge zomer overeind

Kunnen we met pompgestuurde onderwaterdrainage het waterpeil kunstmatig hoog houden? In de droge zomer van 2018 kregen we het meteen flink voor de kiezen. De eerste resultaten zijn nu al veelbelovend. Voor de landbouw maken we onze grond…

Lisdodde: nog geen oogst, wel potentie

Het telen van natte gewassen heeft nog best wat voeten in de aarde, blijkt na een jaar experimenteren. Een deel van de lisdodde is goed aangeslagen en vormt de basis om op voort te borduren. Meer water in onze veenbodem helpt ons deze te…

Extra subsidie van € 1 miljoen voor onderzoek landbouwprogramma en klimaatmaatregelen

,
In de polder Zuiderveen bij Assendelft vindt een bijzonder initiatief plaats: het Innovatie Programma Veen (IPV). Een agrarisch experiment tot 2021, uitgevoerd door Landschap Noord-Holland en Water, Land & Dijken, waarbij agrarisch ondernemen…

Aanleg peilgestuurde drainage tegen bodemdaling

De peilgestuurde drainage tegen bodemdaling is nu ook aangelegd op het perceel van Elmer Kramer. Vanaf nu kan er goed gekeken worden of het grondwaterpeil in het voorjaar wat lager kan voor het vee, of dat het past om het grondwaterpeil hoger…

Bouwmaterialen van Lisdodde en paddenstoelen

Een vogelkijkhut van gemaakt van Lisdodde en paddenstoelen. Innovatieprogramma Veen experimenteert met 'natte teelt' zoals Lisdodde. De vogelkijkhut is mobiel en zal straks ook te zien zijn op exposities. Krown uit Zaandam en Climate Construction…