Azolla kán razendsnel groeien, maar hoe?

In polder Zuiderveen telen we ook Azolla. Deze drijvende varen is rijk aan eiwit en is in staat razendsnel te groeien.

Nieuwe technieken kosten tijd

Met de ervaringen van het eerste jaar drukdrainage in 2018 op zak, voeren we deze zomer wat verbeteringen door in het systeem. Bij een innovatieve techniek is het slim om je tijd te nemen, leerden we.

Hoe verliep het experiment drukdrainage in een tweede (warme) zomer?

In 2019 experimenteerde melkveehouder Elmer Kramer voor het tweede seizoen met drukdrainage op zijn percelen. De opdracht: voorkomen dat het grondwaterpeil te ver wegzakt. Is dat gelukt?

Landelijk meetnet broeikasgassen uitgerold

,
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat veenweidegebieden vanaf 2030 jaarlijks 1 megaton minder CO2 uitstoten. Om te onderzoeken of maatregelen ook echt tot het gewenste resultaat leiden is een landelijk meetnet boeikasgassen uitgerold. Het IPV is één van de zes hoofdlocaties.

Op excursie met bestuurder, boer en buur

,
Op het moment leiden we regelmatig groepen rond over onze proefvelden. De belangstelling voor het IPV blijft groot en komt uit heel verschillende hoeken, van bestuurder tot boer en burger. Dankzij deze excursies leren mensen meer over de problematiek…

Excursie voor leden van Water, Land & Dijken

,
Op 19 en 26 september organiseren we een excursie voor leden van Water, Land & Dijken.

Indonesische delegatie bezoekt IPV

,
Een 13-koppige delegatie van de Indonesische Rijksoverheid bracht op 25 april een bezoek aan het IPV. De groep is op missie om oplossingen te vinden voor de veenproblematiek in Indonesië. De delegatie wilde vooral ook leren hoe de Nederlandse waterschappen hun waterbeleid uitvoeren en handhaven. Daar is in Indonesië nog weinig ervaring mee.

Minder bodemdaling, minder broeikasgas?

,
Natter veen klinkt minder in én stoot minder broeikasgassen uit. Maar dat is niet onder alle omstandigheden zo. Wat gebeurt er precies en waarom? In 2019 meten we voor het eerst aan de uitstoot van broeikasgassen.

Melkveehouder Elmer Kramer: innoveren vraagt geduld

,
Baat het niet dan schaadt het niet, dacht melkveehouder Elmer Kramer drie jaar geleden toen hij gevraagd werd voor het Innovatieprogramma Veen. Inmiddels staat de problematiek van bodemdaling volop in de schijnwerpers en wil iedereen het liefst morgen al resultaten zien.

Nieuwe start voor lisdodde

De resultaten van de lisdoddeteelt vorig jaar waren wisselend. De gezaaide lisdodde kwam niet zo goed op. De geplante lisdodde groeide wel maar werd deels door ganzen opgegeten. Inmiddels is het tweede teeltseizoen van start. Een jaar later, een jaar wijzer.