Excursie voor leden van Water, Land & Dijken

,
Op 19 en 26 september organiseren we een excursie voor leden van Water, Land & Dijken.

Indonesische delegatie bezoekt IPV

,
Een 13-koppige delegatie van de Indonesische Rijksoverheid bracht op 25 april een bezoek aan het IPV. De groep is op missie om oplossingen te vinden voor de veenproblematiek in Indonesië. De delegatie wilde vooral ook leren hoe de Nederlandse waterschappen hun waterbeleid uitvoeren en handhaven. Daar is in Indonesië nog weinig ervaring mee.

Minder bodemdaling, minder broeikasgas?

,
Natter veen klinkt minder in én stoot minder broeikasgassen uit. Maar dat is niet onder alle omstandigheden zo. Wat gebeurt er precies en waarom? In 2019 meten we voor het eerst aan de uitstoot van broeikasgassen.

Melkveehouder Elmer Kramer: innoveren vraagt geduld

,
Baat het niet dan schaadt het niet, dacht melkveehouder Elmer Kramer drie jaar geleden toen hij gevraagd werd voor het Innovatieprogramma Veen. Inmiddels staat de problematiek van bodemdaling volop in de schijnwerpers en wil iedereen het liefst morgen al resultaten zien.

Nieuwe start voor lisdodde

De resultaten van de lisdoddeteelt vorig jaar waren wisselend. De gezaaide lisdodde kwam niet zo goed op. De geplante lisdodde groeide wel maar werd deels door ganzen opgegeten. Inmiddels is het tweede teeltseizoen van start. Een jaar later, een jaar wijzer.

Drukdrains worden geautomatiseerd

De pompen van de drukdrains worden geautomatiseerd. Het systeem is nu in ontwikkeling en wordt binnen een maand op de percelen geïnstalleerd.

1700 bezoekers op Open dag

Veel aandacht voor ons op informatieve Open dag Er was heel wat aandacht voor ons Innovatieprogramma Veen op de ‘Kom in de Kas’ dag. Ongeveer 1700 bezoekers zijn er, tussen 10.00 en 16.00 uur, langs gekomen. Een hele informatieve en leuke…

Meer voedsel voor weidevogels?

Vernatten van het veenweidegebied heeft allerlei positieve neveneffecten. Althans, zo is het vermoeden. Meten is weten, en dus worden die vermoedens onderzocht. Dat geldt bijvoorbeeld voor de positieve effecten op weidevogels: is er voor hen…

Markt heeft wel oren naar lisdodde

,
Bouwers en productontwikkelaars hebben interesse in lisdodde als bouwmateriaal en zien verschillende toepassingen. Dat bleek tijdens het eerste Fieldlab ‘Bouwen met lisdodde’ op 14 maart in Amsterdam. Lisdodde (Typha) is interessant…