1700 bezoekers op Open dag

Veel aandacht voor ons op informatieve Open dag Er was heel wat aandacht voor ons Innovatieprogramma Veen op de ‘Kom in de Kas’ dag. Ongeveer 1700 bezoekers zijn er, tussen 10.00 en 16.00 uur, langs gekomen. Een hele informatieve en leuke…

Meer voedsel voor weidevogels?

Vernatten van het veenweidegebied heeft allerlei positieve neveneffecten. Althans, zo is het vermoeden. Meten is weten, en dus worden die vermoedens onderzocht. Dat geldt bijvoorbeeld voor de positieve effecten op weidevogels: is er voor hen…

Markt heeft wel oren naar lisdodde

,
Bouwers en productontwikkelaars hebben interesse in lisdodde als bouwmateriaal en zien verschillende toepassingen. Dat bleek tijdens het eerste Fieldlab ‘Bouwen met lisdodde’ op 14 maart in Amsterdam. Lisdodde (Typha) is interessant…

Ganzen geweerd in Polder Zuiderveen

In de polder Zuiderveen bij Assendelft vindt een bijzonder initiatief plaats: het Innovatie Programma Veen (IPV). Een agrarisch experiment tot 2021 waarbij agrarisch ondernemen en tegengaan van de bodemdaling samengaan. En waarbij duidelijk…

Het IPV komt op tv

Op 9 december zendt het programma Ondernemend Nederland een aflevering uit over het Innovatieprogramma Veen. Zowel de pompgestuurde onderwaterdrainage als de lisdoddeteelt komen in beeld. Kijken dus! 9 december, 9.55 uur, RTL7. Herhaling:…

Volle kracht vooruit naar 2019

Innoveren is een spannend proces. Je weet niet of dingen werken zoals je verwacht of misschien hoopt. Je weet ook niet hoe het er over jaren uit gaat zien. 2018 heeft ons op heel veel vlakken goede dingen opgeleverd. We kunnen op volle sterkte…

Resultaten vinden gehoor

Niet alleen in Noord-Holland, ook in andere regio’s in Nederland wordt geworsteld met de veenweideproblematiek. Om te voorkomen dat we allemaal opnieuw het wiel uitvinden, doet het Innovatieprogramma Veen actief aan kennisdeling. Inmiddels…

Voor de boer de markt op

Terwijl er nog flink gepionierd wordt met de teelt van natte gewassen, probeert Pim Engels de te ontwikkelen producten alvast aan de man te brengen. Schaal, duurzaamheid, certificering en een goede prijs (voor boer én afnemer): er komt nog…

Pompgestuurde onderwaterdrainage blijft in droge zomer overeind

Kunnen we met pompgestuurde onderwaterdrainage het waterpeil kunstmatig hoog houden? In de droge zomer van 2018 kregen we het meteen flink voor de kiezen. De eerste resultaten zijn nu al veelbelovend. Voor de landbouw maken we onze grond…