De kansen van greppelinfiltratie

De resultaten van onze experimenten met drukdrains zijn veelbelovend, maar het systeem is ook technisch ingewikkeld en duur. Daarom gaan we een nieuwe maatregel onderzoeken: greppelinfiltratie.

Video: Drukdrains, hoe werkt het?

, ,
In polder Zuiderveen telen we ook Azolla. Deze drijvende varen is rijk aan eiwit en is in staat razendsnel te groeien.

Video: de teelt van lisdodde

, ,
In polder Zuiderveen telen we ook Azolla. Deze drijvende varen is rijk aan eiwit en is in staat razendsnel te groeien.

Video: drukdrains bij Elmer Kramer

, ,
In polder Zuiderveen telen we ook Azolla. Deze drijvende varen is rijk aan eiwit en is in staat razendsnel te groeien.

Video: het meten van broeikasgassen

, ,
In polder Zuiderveen telen we ook Azolla. Deze drijvende varen is rijk aan eiwit en is in staat razendsnel te groeien.

Azolla kán razendsnel groeien, maar hoe?

In polder Zuiderveen telen we ook Azolla. Deze drijvende varen is rijk aan eiwit en is in staat razendsnel te groeien.

Nieuwe technieken kosten tijd

Met de ervaringen van het eerste jaar drukdrainage in 2018 op zak, voeren we deze zomer wat verbeteringen door in het systeem. Bij een innovatieve techniek is het slim om je tijd te nemen, leerden we.

Hoe verliep het experiment drukdrainage in een tweede (warme) zomer?

In 2019 experimenteerde melkveehouder Elmer Kramer voor het tweede seizoen met drukdrainage op zijn percelen. De opdracht: voorkomen dat het grondwaterpeil te ver wegzakt. Is dat gelukt?

Landelijk meetnet broeikasgassen uitgerold

,
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat veenweidegebieden vanaf 2030 jaarlijks 1 megaton minder CO2 uitstoten. Om te onderzoeken of maatregelen ook echt tot het gewenste resultaat leiden is een landelijk meetnet boeikasgassen uitgerold. Het IPV is één van de zes hoofdlocaties.

Op excursie met bestuurder, boer en buur

,
Op het moment leiden we regelmatig groepen rond over onze proefvelden. De belangstelling voor het IPV blijft groot en komt uit heel verschillende hoeken, van bestuurder tot boer en burger. Dankzij deze excursies leren mensen meer over de problematiek…