Grauwe gans

Permanente laser moet ganzen gaan verjagen

In de polder Zuiderveen is vandaag een permanente laser in gebruik genomen. We hopen dat we daarmee definitief de ganzen uit de percelen met lisdodde kunnen weren.

Zorgt vernatting voor meer leverbot?

Leverbot is een parasiet die ernstige gezondheidsklachten veroorzaakt bij vee. De parasiet wordt overgedragen via de leverbotslak, die zich vooral thuis voelt in natte veenweidegebieden. Daarom start het IPV binnenkort een onderzoek naar de effecten van verschillende vernattingsmaatregelen op de verspreiding van deze leverbotslak.

Betaalbaar en effectief? Greppelinfiltratie van start

Dit voorjaar maken we een aantal percelen in de polder Zuiderveen gereed voor greppelinfiltratie. We onderzoeken in welke mate deze eenvoudige vorm van vernatten bodemdaling en CO2-uitstoot kan terugdringen.

Een nieuwe oogstronde: de beurt aan de pistenbully

Begin maart hebben we wederom lisdodde geoogst. Dit keer was de pistenbully aan de beurt. Wat brengt oogstmethode nummer drie?

Wormenonderzoek gaat door

Om te bepalen of vernatting met drukdrains leidt tot betere voedselomstandigheden voor weidevogels, onderzoekt het IPV hoeveel wormen er in de bovenste 10 cm van de bodem zitten. Dit onderzoek is gestart in 2019 en gaat nog door tot eind 2021.

Geen omkijken meer: drukdrains geautomatiseerd

Half april zijn de drukdrains geautomatiseerd. Alles lijkt te werken. We verwachten dat melkveehouder Elmer Kramer nu een stuk minder omkijken heeft naar de drains.

Artikel IPV in Jaarboek over Landschap en Architectuur 2019

, ,
We zijn halverwege het innovatieprogramma. Waar we afgelopen twee jaar vooral hebben geëxperimenteerd , draait het de komende twee jaren meer om resultaten. Wat betekent dat voor 2020?

2020: van proeftuin naar produceren

We zijn halverwege het innovatieprogramma. Waar we afgelopen twee jaar vooral hebben geëxperimenteerd , draait het de komende twee jaren meer om resultaten. Wat betekent dat voor 2020?

2019: eerste beeld tekent zich af

2019 is bijna achter de rug. In vele opzichten was het een vruchtbaar jaar. We hebben voor het eerst (letterlijk) geoogst en de drukdrains werken naar behoren.

Eerste lisdodde geoogst

,
Na twee jaar experimenteren stond er voldoende lisdodde in polder Zuiderveen om te oogsten. Begin november gingen we met verschillende machines aan de slag om te kijken wat werkt en wat niet.