Praktische zoektocht rem bodemdaling

Artikel in de Nieuwe Oogst, 8 juli 2017

Vernatten van veengebieden

Artikel uit Stadswerk Magazine, oktober 2016

Natte teelt voor droge voeten

Artikel uit Noordhollands Dagblad, d.d. 12 april 2016

Kaart Zuiderveen inrichtingsmaatregelen

,
De inrichtingsschets voor de IPV locatie Zuiderveen

Rapport ‘Uitvoeringsprogramma IPV’

Basis rapport met beschrijving van het totale Innovatieprogramma Veen

Rapport ‘Marktverkenning Paludicultuur’

,
Rapport over het marktonderzoek voor de gewassen paludicultuur

Nieuwe economische kansen agrariërs in Laag-Holland

Persbericht over het rapport ‘Marktverkenning Paludicultuur’, d.d. 1 juni 2016