Kaart Zuiderveen inrichtingsmaatregelen

,
De inrichtingsschets voor de IPV locatie Zuiderveen