Extra subsidie van € 1 miljoen voor onderzoek landbouwprogramma en klimaatmaatregelen

,
In de polder Zuiderveen bij Assendelft vindt een bijzonder initiatief plaats: het Innovatie Programma Veen (IPV). Een agrarisch experiment tot 2021, uitgevoerd door Landschap Noord-Holland en Water, Land & Dijken, waarbij agrarisch ondernemen…

bodemdaling tegengaan innovatieprogramma veen

  Met het Innovatieprogramma Veen proberen agrarisch natuurvereniging Water, Land & Dijken en natuurbeheerorganisatie Landschap Noord-Holland de bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan. Met een praktische aanpak, gestoeld op een…

Aanleg van drukdrains voor natte veeteelt

  Er is een begin gemaakt met de aanleg van de drukdrains in het Zuiderveen, ten gunste van het onderdeel 'Veeteelt met een veranderend peil'. Als de grond nat gehouden wordt is er minder zuurstof en dus minder veenafbraak. Je ziet…

Poster polder Zuiderveen inrichtingsmaatregelen

  Poster polder Zuiderveen met inrichtingsmaatregelen, ontwikkeld door Rob van Dijk, van Dijk & Co

Praktische zoektocht rem bodemdaling

Artikel in de Nieuwe Oogst, 8 juli 2017

Vernatten van veengebieden

Artikel uit Stadswerk Magazine, oktober 2016

Natte teelt voor droge voeten

Artikel uit Noordhollands Dagblad, d.d. 12 april 2016

Kaart Zuiderveen inrichtingsmaatregelen

,
De inrichtingsschets voor de IPV locatie Zuiderveen

Rapport 'Uitvoeringsprogramma IPV'

Basis rapport met beschrijving van het totale Innovatieprogramma Veen

Rapport 'Marktverkenning Paludicultuur'

,
Rapport over het marktonderzoek voor de gewassen paludicultuur