Artikelen door

Resultaten vinden gehoor

Niet alleen in Noord-Holland, ook in andere regio’s in Nederland wordt geworsteld met de veenweideproblematiek. Om te voorkomen dat we allemaal opnieuw het wiel uitvinden, doet het Innovatieprogramma Veen actief aan kennisdeling. Inmiddels reist Roel van Gerwen, programmamanager Innovatieprogramma Veen, meerdere keren per maand Nederland rond om een lezing te geven. Om uit te leggen […]

Voor de boer de markt op

Terwijl er nog flink gepionierd wordt met de teelt van natte gewassen, probeert Pim Engels de te ontwikkelen producten alvast aan de man te brengen. Schaal, duurzaamheid, certificering en een goede prijs (voor boer én afnemer): er komt nog heel wat bij kijken. Pim Engels is directeur van NextEconomy.nu, een platform dat met bedrijfsleven en […]

Lisdodde: nog geen oogst, wel potentie

Het telen van natte gewassen heeft nog best wat voeten in de aarde, blijkt na een jaar experimenteren. Een deel van de lisdodde is goed aangeslagen en vormt de basis om op voort te borduren. Meer water in onze veenbodem helpt ons deze te behouden. Maar veehouderij gaat niet zo goed op een natte bodem. […]

Aanleg peilgestuurde drainage tegen bodemdaling

De peilgestuurde drainage tegen bodemdaling is nu ook aangelegd op het perceel van Elmer Kramer. Vanaf nu kan er goed gekeken worden of het grondwaterpeil in het voorjaar wat lager kan voor het vee, of dat het past om het grondwaterpeil hoger te zetten in drogere tijden. In het filmpje kun je zien hoe de […]

bodemdaling tegengaan innovatieprogramma veen

  Met het Innovatieprogramma Veen proberen agrarisch natuurvereniging Water, Land & Dijken en natuurbeheerorganisatie Landschap Noord-Holland de bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan. Met een praktische aanpak, gestoeld op een economische basis voor de landbouw, vinden experimenten plaats met nieuwe typen van bedrijfsvoering. Kijk hier om via You Tube het filmpje over het Innovatieprogramma […]

Bouwmaterialen van Lisdodde en paddenstoelen

Een vogelkijkhut van gemaakt van Lisdodde en paddenstoelen. Innovatieprogramma Veen experimenteert met ‘natte teelt’ zoals Lisdodde. De vogelkijkhut is mobiel en zal straks ook te zien zijn op exposities. Krown uit Zaandam en Climate Construction uit Amsterdam maken deze hut, ontworpen door Eric Klarenbeek uit Zaandam. 20180130-REGIO-ZAA-ZAA001—HDC-1-165148_193702212  

Experimenteren voor veen en boer

”… Wij willen de boer een toekomst bieden.” zo sluit het middepagina grote artikel over het Innovatieprogramma Veen van het Noord-Hollands Dagblad. Een mooi interview met Roel van Gerwen waarin alle activiteiten en motivatie voor dit project worden toegelicht.   20180130-REGIO-ZAA-ZAA010—HDC-1-164835_193702224

Aanleg van drukdrains voor natte veeteelt

  Er is een begin gemaakt met de aanleg van de drukdrains in het Zuiderveen, ten gunste van het onderdeel ‘Veeteelt met een veranderend peil’. Als de grond nat gehouden wordt is er minder zuurstof en dus minder veenafbraak. Je ziet op het filmpje goed dat de grasmat maar een heel klein beetje wordt opgetild […]