Artikelen door Susette Luger

,

Indonesische delegatie bezoekt IPV

Een 13-koppige delegatie van de Indonesische Rijksoverheid bracht op 25 april een bezoek aan het IPV. De groep is op missie om oplossingen te vinden voor de veenproblematiek in Indonesië. De delegatie wilde vooral ook leren hoe de Nederlandse waterschappen hun waterbeleid uitvoeren en handhaven. Daar is in Indonesië nog weinig ervaring mee.

Nieuwe start voor lisdodde

De resultaten van de lisdoddeteelt vorig jaar waren wisselend. De gezaaide lisdodde kwam niet zo goed op. De geplante lisdodde groeide wel maar werd deels door ganzen opgegeten. Inmiddels is het tweede teeltseizoen van start. Een jaar later, een jaar wijzer.

1700 bezoekers op Open dag

Veel aandacht voor ons op informatieve Open dag Er was heel wat aandacht voor ons Innovatieprogramma Veen op de ‘Kom in de Kas’ dag. Ongeveer 1700 bezoekers zijn er, tussen 10.00 en 16.00 uur, langs gekomen. Een hele informatieve en leuke dag.

Meer voedsel voor weidevogels?

Vernatten van het veenweidegebied heeft allerlei positieve neveneffecten. Althans, zo is het vermoeden. Meten is weten, en dus worden die vermoedens onderzocht. Dat geldt bijvoorbeeld voor de positieve effecten op weidevogels: is er voor hen op gedraineerde percelen met een hoog waterpeil meer te eten? Weidevogels zijn gebaat bij nattigheid. Dat komt vooral omdat hun […]

,

Markt heeft wel oren naar lisdodde

Bouwers en productontwikkelaars hebben interesse in lisdodde als bouwmateriaal en zien verschillende toepassingen. Dat bleek tijdens het eerste Fieldlab ‘Bouwen met lisdodde’ op 14 maart in Amsterdam. Lisdodde (Typha) is interessant als bouwmateriaal omdat het stevig is, een isolerende werking heeft en brandwerend is. Het Innovatieprogramma Veen onderzoekt of de teelt van lisdodde (ook wel […]