Artikelen door Susette Luger

Zorgt vernatting voor meer leverbot?

Leverbot is een parasiet die ernstige gezondheidsklachten veroorzaakt bij vee. De parasiet wordt overgedragen via de leverbotslak, die zich vooral thuis voelt in natte veenweidegebieden. Daarom start het IPV binnenkort een onderzoek naar de effecten van verschillende vernattingsmaatregelen op de verspreiding van deze leverbotslak.

Wormenonderzoek gaat door

Om te bepalen of vernatting met drukdrains leidt tot betere voedselomstandigheden voor weidevogels, onderzoekt het IPV hoeveel wormen er in de bovenste 10 cm van de bodem zitten. Dit onderzoek is gestart in 2019 en gaat nog door tot eind 2021.