Artikelen door Jolanda Zijp

Ganzen geweerd in Polder Zuiderveen

In de polder Zuiderveen bij Assendelft vindt een bijzonder initiatief plaats: het Innovatie Programma Veen (IPV). Een agrarisch experiment tot 2021 waarbij agrarisch ondernemen en tegengaan van de bodemdaling samengaan. En waarbij duidelijk moet worden of bepaalde vormen van natte landbouw een economisch kansrijk alternatief zijn voor de landbouw in Laag-Holland. Op dit moment worden […]

Landbouwexperiment natte veeteelt Laag-Holland

In de strijd tegen de bodemdaling in veenweidegebieden is in Laag-Holland een agrarisch experiment gestart op een pilotlocatie met een agrarisch experiment, waarbij agrarisch ondernemen en tegengaan van bodemdaling samen gaan. Een proef van vijf jaar waarbij  duidelijk moet worden of deze vorm van natte landbouw een economisch kansrijk alternatief is voor de landbouw in […]