Aanleg peilgestuurde drainage tegen bodemdaling

De peilgestuurde drainage tegen bodemdaling is nu ook aangelegd op het perceel van Elmer Kramer. Vanaf nu kan er goed gekeken worden of het grondwaterpeil in het voorjaar wat lager kan voor het vee, of dat het past om het grondwaterpeil hoger te zetten in drogere tijden.

In het filmpje kun je zien hoe de drainage aangelegd wordt.